Handhaving

Steeds vaker worden ondernemingen geconfronteerd met handhaving door de overheid van voor hun geldende regels. Dat kan zowel handhaving door toezichthouders in de financiële sector zijn, zoals De Nedelandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten, als door organisaties betrokken bij strafrechtelijke handhaving, zoals de FIOD en het OM. Dat kan onverwachts opkomen, door een onaangekondigd bezoek of door een doorzoeking. AJP Tillema Advocatuur heeft ruime ervaring op het gebied van handhaving en kan onderneming en bestuur bijstaan, van inval tot afronding van de zaak.

Een goed doordachte aanpak vanaf het begin van de zaak kan sterk bijdragen aan een zo goed mogelijke uitkomst. Een eigen onderzoek door de onderneming van aangetroffen (mogelijke) onregelmatigheden kan daaraan vaak bijdragen, zowel wanneer de overheid reeds tot handhaving is overgegaan als wanneer dat nog niet (kenbaar) het geval is. Ondernemingen en financiële instellingen kunnen hoge boetes opgelegd krijgen.

Management kan het risico lopen persoonlijk beboet of strafrechtelijk vervolgd te worden. Bovendien kan overtreding van toepasselijke regelgeving door een financiële instelling een antecedent voor haar beleidsbepalers opleveren. Dit kan consequenties hebben bij eventuele (her)toetsingen door de diverse toezichthouders.

In algenoemde gevallen kan AJP Tillema Advocatuur bijstand verlenen.

Interne onderzoeken

Soms doet een onderneming er het beste aan bij een (vermeende) onregelmatigheid zelf goed onderzoek te doen. AJP Tillema Advocatuur heeft ervaring met het uitvoeren van complexe en gevoelige interne onderzoeken voor cliënten in diverse industrieën. Wij adviseren over het veiligstellen en analyseren van elektronische gegevens. Een gedegen intern onderzoek omvat het interviewen van getuigen en het op een adequate manier rapporteren over feitelijke bevindingen. We werken waar nuttig samen met specialisten op verschillende rechtsgebieden (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, privacyrecht), IT- en forensische deskundigen, buitenlandse advocaten, interne of externe accountants, en compliance-professionals. AJP Tillema Advocatuur voert interne onderzoeken met grote zorgvuldigheid uit en aspecten als onafhankelijkheid van het onderzoek, wederhoor en de wijze van (al dan niet extern) rapporteren krijgen reeds aan het begin van de opdracht veel aandacht.

 

Zie ook:

Ethics & Compliance

Strafrecht & Bestuursrecht