Ethics & Compliance

Ethics & Compliance is een onderwerp dat steeds meer van belang is voor ondernemingen, zowel wanneer die onder toezicht staan als wanneer dat niet het geval is. Compliance omvat in de kern het in acht nemen van toepasselijke wet- en regelgeving en intern beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van corporate governance, belangenconflicten, handel met voorwetenschap, fraude- en corruptiebestrijding, internationale handelssancties, cliëntenonderzoek (know your customer), gegevensbescherming en privacy, meldplichten, licenties en vergunningen, mededinging, mensenrechten, interne gedragsregels enz.

Ethiek vormt daar steeds meer een onderdeel van: wie willen we zijn als onderneming? Door uitgebreide ervaring zowel als adviseur als in-house E&C Director, kan AJP Tillema Advocatuur helpen naleving van regels te waarborgen en een cultuur te bevorderen waarin ethisch handelen en integriteit centraal staan. Dat kan bijvoorbeeld door het evalueren van compliancerisico’s en de bijbehorende interne monitoring.

Ook kan worden geadviseerd over adequate herstelmaatregelen om complianceproblemen op te lossen en negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast kan ondersteuning worden geboden bij eventuele procedures voor rechtbanken of bestuurlijke instanties. Verder kan bijstand worden verleend bij interne onderzoeken, corrigerende maatregelen en bij het aanpassen van procedures en bestaand beleid. 

AJP Tillema Advocatuur kan daarnaast adviseren over concrete vragen die opkomen op E&C onderwerpen, zoals:

-Precieze verplichtingen van ondernemingen op het gebied van anti-corruptie regelgeving, waaronder preventie door het vormgeven van anti-corruptiebeleid.

– Verschillende eisen in buitenlandse jurisdicties. Door de ruime reikwijdte van de Amerikaanse Foreign Corrupt Policy Act (FCPA) en de UK Bribery Act worden internationaal opererende ondernemingen al snel geconfronteerd met onderzoeken in verschillende jurisdicties. Door het goede netwerk van AJP Tillema Advocatuur kan hier goed op ingespeeld worden.

-Anti-witwasmaatregelen zoals voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van financiering vanwitwassen en terrorisme (Wwft). Meer en meer moeten niet enkel onder toezicht staande ondernemingen, maar ook niet-gereguleerde ondernemingen zich hier rekenschap van geven.

-Bijstand aan financiële instellingen, accountants en ondernemingen over het melden van ongebruikelijke transacties.

-Precieze verplichtingen als gevolg van diverse internationale economische en financiële sancties, die verbieden om met bepaalde partijen te handelen, bepaalde goederen te leveren (zoals dual use-goods) of financiële middelen ter beschikking te stellen aan partijen in gesanctioneerde landen.

– Over het UBO-register en vragen van poortwachters (zoals bank of accountant) over bepaalde transacties of cliënten.

-Over het al dan niet accepteren van bepaalde klanten of contractspartijen, mede in het licht van intern geldende customer due diligence eisen.

Zie ook

Handhaving & Interne onderzoeken

Strafrecht & Bestuursrecht